Ametiühingud seisavad tugeva kodanikuühiskonna eest

16. märts 2012

Ametiühingud tegutsevad selle nimel, et Eestis kujuneks tugev kodanikuühiskond, mis eeldab, et inimesed on väärikad, teavad oma õigusi ning oskavad ja soovivad kaasa rääkida nende jaoks oluliste probleemide lahendamisel. 


Mitme tunnustatud kommunikatsiooniasjatundja hinnangul puudub valitsuse liikmetel soov pidada sisulist dialoogi. Sellest annab tunnistust kamandav suhtlusstiil ja sildistamine. Väited, nagu ajendaks ametiühingute tegevust egoism ja antisolidaarsus, vaid kinnitavad selle hinnangu tõele vastavust. 

Ametiühingud tunnevad väga hästi tööelu, sotsiaalkindlustuse ja tööhõive kitsaskohti ning on eluliselt huvitatud, et seda väärtuslikku kogemust arvestataks otsustamisel. „Ametiühingud, nagu ka teised kodanikuühiskonna esindajad, tahavad anda oma panuse ja kaasa rääkida ühiskonna ees seisvate valikute tegemisel,” märkis Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga. „Iganenud ja alusetu on ettekujutus, et valitsusele kuulub tõemonopol ja kõik tema otsused on ainuvõimalikud.” 

Ametiühingute streigilaine ei sea kahtluse alla põhiseaduslike institutsioonide õigust teha otsuseid, kuid väljendab selget protesti seni kasutatud otsustamise viisi vastu. „Valimisvõit ei tähenda kõikelubatavust, arenenud demokraatiaga riikide kogemus ei jäta kahtlust, et huvirühmadega arvestamine tagab parema tulemuse,” tõdes ametiühingujuht. Riigi ülesanne on kaasata inimesed otsustamisse, nagu see toimub mujal Euroopas.Allikas: eakl.ee