Ametiühingud: õiguskomisjoni tegevus ei anna märku headest kavatsustest

24. jaanuar 2012

Ametiühingute Keskliit saatis Eesti Vabariigi Presidendile Toomas Hendrik Ilvesele pöördumise, milles palus tähelepanelikult jälgida ning vajadusel sekkuda Riigikogu õiguskomisjoni algatatud kollektiivlepingu seaduse muutmise protsessi. Komisjoni esitatud eelnõu ähvardab oluliselt vähendada nii töötajate kindlustunnet kui ka tööandjate motivatsiooni otsida kokkuleppeid töötingimuste muutmisel.


Oma pöördumises nendivad Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga ja volikogu esimees Peep Peterson, et eelnõu, millega soovitakse anda tööandjatele võimalus ühepoolselt ja ilma põhjendamata lõpetada tähtajatuks muutunud kollektiivlepingud, töötab vastu riigi kohustusele aidata kaasa tulemuslikele kollektiivläbirääkimistele ning on vastuolus Euroopa Sotsiaalhartast tulenevate kohustustega.


„Vaatamata sellele, et käivad ettevalmistused kollektiivsete töösuhete reformimiseks, on koalitsioon algatanud seaduse erakorralise muudatuse ja püüab seda läbi suruda ilma sotsiaaldialoogita. Ühtegi põhjendust selle kohta, miks selline kiireloomuline ja kompromissitu seadusemuudatus vajalik on, eelnõus ei leidu. Selline tegevus ei anna märku headest kavatsustest ning meie seisukoht on, et selle eelnõu menetlemine tuleb peatada,“ ütles keskliidu esimees Harri Taliga.


Ametiühingute Keskliidu pöördumises viidatakse asjaolule, et kollektiivlepingu seaduse muudatuse algatajad on selle menetlusse andmisel käitunud mitmes mõttes ebakorrektselt ja õigusloome heade tavade vastaselt.


„Õiguskomisjon võttis eelnõu menetlusse ilma aruteluta päevakorra muude küsimuste punkti all, eelnõu autorit pole tänaseni avalikustatud, eelnõu pole arutatud sotsiaalpartneritega ja puudub seadusemuudatuse mõjude analüüs. Selline talitamine lõhub õigusriiki ja sotsiaalpartnerite usaldust riigivõimu suhtes,“ seisab Ametiühingute Keskliidu kirjas Presidendile.


Ametiühingud kutsuvad avalduses poliitilisi erakondi koostööle, et algatada ühiselt kolmepoolsed läbirääkimised kollektiivsete töösuhete tervikliku reformi läbiviimiseks. 
Allikas: EAKL pressiteade