Ametiühingud nõuavad viivitamatult kolmepoolsete läbirääkimiste alustamist pensionireformi küsimuses

16. september 2016

Erinevad ametiühinguorganisatsioonid pöördusid täna peaministri poole ühisavaldusega, milles nõuavad viivitamatult kolmepoolsete läbirääkimiste alustamist pensionireformi küsimuses.


Allakirjutanud leiavad, et oluliste muutuste kohta info hankimine meediast ei aita kaasa konstruktiivsele arutelule ega otsuste kvaliteedile. Kolmepoolsete läbirääkimiste alustamine ühiskondliku leppe sõlmimiseks pensionireformi küsimuses on ametiühingute arvates ainus viis leida Eestile tasakaalustatud ning rahanduslikult, majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlik mudel.

Ametiühingujuhid viitavad oma ühisavalduses, et juba täna on inimeste reaalne tööturult väljumise iga neli aastat madalam kui ametlik pensioniiga. „See tähendab tuhandeid ja tuhandeid sissetulekuga kimpus olevaid pensionieelikuid,“ rääkis ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson.

„Pensionisüsteem lekib kahest otsast – suurenevad väljamaksed ja vähenevad sissetulekud. Lappides ainult väljamaksetega seotud poolt, jätame piisava tähelepanuta suure hulga tööealisi, kelle panusest sotsiaalmaksu näol võiks katta arvestatava osa prognoositud puudujäägist,“ seisab ühispöördumises.

Ametiühingud on seisukohal, et pensionireformi, elukestva õppe reformi ja töötervishoiu- ja ohutuse reformi tuleks käsitleda üheskoos, kuna need on üksteist täiendavad ja tasakaalustavad reformid.

Ühisavaldusele kirjutasid alla Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Kaubandus- ja Teenindustöötajate Ametiühing, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit, Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon ja Eesti Ametiühingute Keskliit.
                                Allikas: EAKL