Ametiühingud lepivad kokku uue hooaja läbirääkimisstrateegiaid

22. september 2016

Eesti Ametiühingute Keskliit korraldab täna igasügisese kollektiivlepingute strateegiakonverentsi, kus pannakse paika läbirääkimisstrateegiad uueks kollektiivläbirääkimiste hooajaks. Olulisemad teemad seonduvad palgatõusu jätkusuutlikkuse tagamise, töötervishoiu ja töötajate juurdeõppimisvõimalustega.


Ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on kollektiivlepingutega kaetud Eestis üle 30 protsendi töötajatest, kui nende mõju on tunduvalt laiem.

„Enamasti sõlmitakse lepingud selleks, et tõsta töösuhte turvalisust ning kehtestada töötajatele täiendavad sotsiaalsed tagatised. Hädasti on vaja, et lepingutest ei jääks välja ka sellised teemad nagu võrdne kohtlemine, töö- ja pereelu sidusus, töötajate kaasamine ettevõte otsuste tegemisse,“ rääkis ametiühingujuht.

„Proovime oma konverentsil parimad praktikad välja tuua, et meie usaldusisikud ja ametiühingu liikmed, kes läbirääkimistel osalevad saaksid tõhusamalt töötajate huvide eest seista. Oluline on, et töötajad ja tööandjad vastutaksid koos uute väärtuste loomise eest ühiskonnas,“ sõnas Peterson.

Ülevaate olukorrast tööturul teeb Eesti Tööandjate Keskliidu esimees Toomas Tamsaar. Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja arutleb teemal palk ja tööviljakus. Päeva teises pooles räägib tervislikust töökeskkonnast ja töötervishoiu teemadel Tööinspektsiooni esindaja Rein Reisberg ning Laura Viilup Sotsiaalministeeriumist töö- ja pereelu sidususest.

Konverentsil osalevad ametiühingute keskliitu kuuluvate haruliitude esindajad ja ametiühingu liikmed üle Eesti. Sarnased strateegiaseminarid on tavaks kõigis Põhjamaades. Eesti Ametiühingute Keskliit korraldab üritust juba kolmandat korda.

Allikas: EAKL