Ametiühingud: läbirääkimine alampalga küsimuses jätkub

10. november 2010

Tööandjate Keskliidu tänane pressiteade ei väljendanud ametiühingujuhtide seisukohti. Pressiteates oli sõnastatud Tööandjate Keskliidu arvamus võimalikust lahendusest, millega töötajate esindajad tänasel delegatsioonide kohtumisel nõus ei olnud.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul tegid Tööandjate Keskliidu esimees Tarmo Kriis ja volikogu esimees Enn Veskimägi kohtumisel ettepaneku rakendada riikliku töötasu alammäära tõstmise asemel paindlikumaid palgakokkuleppeid.
 
“Ametiühingute Keskliit ei välista paindlikke lahendusi, kuid on seisukohal, et mistahes erandite tegemine konkreetses majandusharus saab olla võimalik ainult siis, kui harutasandi ametiühing ja tööandjate ühendus sõlmivad selle kohta laiendatud kollektiivlepingu,” ütles Taliga.
 
Ametiühingute Keskliit leiab, et argumendid töötasu alammäära tõstmiseks on vägagi kaalukad ning loodab, et Tööandjate Keskliidu juhatus tutvustab 10. novembril oma volikogus 2011. aasta alampalga küsimuses alternatiivina ka ametiühingute kompromissettepanekut.
 
Lisainfo:
Harri Taliga     
Ametiühingute Keskliidu esimees
55 53 48 40