Ametiühingud koolitasid liikmeid streikideks

13. jaanuar 2013

10. jaanuaril korraldas Eesti Ametiühingute Keskliit streigikoolituse, millest võttis osa üle 40 ametiühingujuhi ja -aktivisti enamusest EAKL haruametiühingutest, samuti Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) esindajad.Koolitus põhines eelmise aasta streikide praktikal. Streikinud ametiühingute esindajad andsid sisevaate streikide korraldamisele ning jagasid positiivseid kogemusi, mida teisedki saaksid järgmiste streikide puhul kasutada. Samuti analüüsiti ilmnenud kitsaskohti ja kavandati meetmed, et neid edaspidi vältida. Põhjalikult käsitleti seniste streikide käigus ilmnenud õiguslikke probleeme ning streikide mõju avalikkusele ja tööandjatele.


„Koolitus keskendus meetmetele, mis suurendavad streikide tõhusust, sealhulgas näiteks infotehnoloogia kasutamisele streikijate arvu suurendamiseks ja streikijate operatiivseks teavitamiseks. Olen kindel, et mulluste streikide juures ilmnenud kitsaskohad tulevikus enam ei kordu,“ tõdeb EAKL esimees Harri Taliga.


Koolitus süvendas osalejate veendumust, et streik ei olegi midagi sellist, mida suudavad korraldada vaid üksikud äravalitud ning vajadusel saab sellega hakkama enamik ametiühingutest.

Juba jaanuari lõpul korraldab EAKL oma liikmetele järgmise aktsioonikoolituse, mille viivad läbi kogenud välisspetsialistid.EAKL Pressiteade