Ametiühingud kohtuvad peaminister Ratasega: tööandjate, ametiühingute ja valitsuse tihe koostöö hoiab majanduse tasakaalus ja kasvamas

11. oktoober 2017

Eesti ametiühingute juhid kohtuvad täna ametiühingute majas peaminister Jüri Ratasega, et arutada sotsiaaldialoogi olukorda ning anda ülevaade läbirääkimiste seisust järgmise aasta töötasu alammäära kokkuleppimisel tööandjatega.


Kuigi ametiühingute kohtumised peaministriga on sagedasemad kui ühegi varasema peaministriga, vajavad sotsiaalpartnerid ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni sõnul püsivat koostöövormi majanduselus tõusetuvate probleemide lahendamiseks.


"Piisava täiendõppe tagamine igale töötajale, et valmistuda muutusteks tööturul, võitlus illegaalse tööjõu kasutamisega ehitussektoris, jätkuv palgavaesus ja töötajate-tööandjate vähene koostöö ettevõtete-asutuste tasandil on ühed hetke kuumematest lahendamist vajavatest probleemidest tööelus," rääkis Peterson.

Paljudes Euroopa riikides tegutsevad kolmepoolsed tööturuorganid, mille eesmärgiks on majanduselus ettetulevate probleemide lahendamine ja oluliste reformide kokkuleppimine.
 

                                                                                                                    Allikas: EAKL