Ametiühingud keskenduvad palgavaesusele, ümberõppele ja töökeskkonna parandamisele

27. märts 2015

Tänasel Eesti Ametiühingute Keskliidu volikogu koosolekul kehtestati organisatsiooni selle aasta tegevussuunad, kus suurem tähelepanu on miinimumpalga tõstmisel, ümberõppesüsteemi loomisel ning tööohutuse suurendamisel spetsiaalse kindlustussüsteemi kaudu.


„Oleme seisukohal, et alampalk peab uuel aastal tõusma peaaegu samas tempos, mille pakkus aasta tagasi välja Indrek Neivelt,“ rääkis Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson peale koosolekut.

 

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Töötukassaga töötavad ametiühingud selle nimel, et igal töötajal tekiks võimalus saada vähemalt viie aasta tagant korralik väljaõpe. „Ka seisame selle eest, et ohutusse töökeskkonda investeerimine muutuks tööandjale soodsamaks, kui sellesse mitteinvesteerimine,“ rääkis Peterson.

 

Möödunud aastat kokkuvõttes toodi positiivse poole pealt välja streigiseaduste jõustumise ärahoidmise ning töövõimereformi muutmine ametiühingute jaoks soodsamaks.

 

Eesti Ametiühingute Keskliidu volikogu koguneb kolm kord aastas ning see moodustatakse keskliidu liikmete esindajatest neljaks aastaks.Allikas: EAKL pressiteade