Ametiühingud: ka vabatahtlik tegevus võib jätta tööturahata

29. jaanuar 2014

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) soovitab Riigikogul aja maha võtta seadusemuudatuse asjus, mis lisaks äriühingute juhatuse liikmetele välistab tööturaha saajate hulgast ka mittetulundusühingute juhatuse liikmed, kes selle eest mingitki nappi hüvitist saavad.

Ametiühingud pakuvad end appi otsima seadusemuudatusele uut sõnastust, et vähendada Töötukassa raha kuritarvitusi, kuid säilitada kaitse kolmanda sektori ehk kodanikuühiskonna aktivistidele ja ausatele ettevõtjatele. Praeguse sõnastusega ei tohiks aga ühiskond leppida, leiavad ametiühingud.


„Plaanitav seadusemuudatus puudutab valusalt neid ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kes lisaks põhitööle juhivad mõne kodukandiseltsi, korteriühistu või kasvõi heategevuslikel eesmärkidel moodustatud organisatsiooni tegevust, kui nende tegevust tasu vääriliseks peetakse. Samuti on löögi all näiteks juriidiliste isikutena tegutsevate ametiühingurakukeste juhid,“ selgitas EAKL õigussekretär Tiia E. Tammeleht.


Kui sellised aktiivsed inimesed peaksid mingil põhjusel oma põhitööst ilma jääma, kaotavad nad ametiühingute juristi hinnangul ka kõik töötutele ette nähtud sotsiaalsed tagatised – nii võimaluse ümberõppele, töötutoetusele kui ka näiteks õiguse sotsiaalselt kindlustatutega samadel alustel arsti juurde pääseda.


„Seadusemuudatust ei saa praegusel kujul pidada kodanikuaktiivsust soosivaks ja see tuleb uuesti läbi mõelda,“ märgib Tammeleht.

                                                                                                        Allikas: EAKL pressiteade