Ametiühingud ja tööandjad kujundavad ühisseisukoha töötukassa tuleviku suhtes

1. veebruar 2012

Ametiühingute Keskliit kujundab koos tööandjatega ühisseisukohad  töötukassa tuleviku suhtes, otsustas täna esimese koosoleku pidanud EAKL hiljuti moodustatud juhatus. Kolmepoolse partnerluse taastamise võimalusi töötukassa  nõukogus vaagis juhatus koos Tööandjate Keskliidu juhtide Enn Veskimägi ja Tarmo Kriisiga.


Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul olid nii ametiühingute kui ka tööandjate esindajad seisukohal, et probleemi lahendamise eeldus on arusaam, et kolmepoolseid organeid ei saa  degradeerida valitsuse käepikenduseks. Tööandjad on korduvalt teatanud, et neil puudub motivatsioon tegutseda nõukogudes, mille seisukohtadega riik ei soovi arvestada.


„Leppisime tööandjatega kokku, et kujundame lähipäevil ühised ettepanekud, mis viiksid ummikust välja ja taastaksid töötukassa takistusteta toimimise. Mõlemad osapooled on veendunud vajaduses panna paika töötuskindlustuse eelarve tasakaalu põhimõtted, et töötukassa täidaks talle seadusega pandud ülesandeid ega oleks käsitletav valitsuse taskupangana,“ ütles Taliga.


Ametiühingute Keskliidu juhatus arutas ka toetusmeetmeid õpetajate streigile ning tegi aktsioonide töörühmale ülesandeks koostada tegevuskava, protestimaks Riigikogus algatatud kollektiivlepingu seaduse muudatuste vastu. 
Allikas: EAKL pressiteade