Ametiühingud erakondadele: vajame föderaalset Euroopat, et tagada võrdsed töötingimused kõikjal Euroopas

19. mai 2014

Ametiühingute Keskliit kujundas käimasolevate Euroopa Parlamendi valimistele mõeldes oma „euroseisukohad” ning küsis võrdluseks kõigi erakondade ning üksikkandidaatide seisukohti ametiühingutele kõige olulisemates valdkondades. Nendeks on tööturg, majandus ja demokraatia.Ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni hinnangul oleks tarvilik sätestada ühtne tööõigus kõikjal Euroopa Liidus. „Eesti huvides on ka üle-Euroopalised kollektiivlepingud majandussektorites ja rahvusvahelistes ettevõtetes. Ka töötervishoid peab tõusma Euroopa Komisjoni üheks prioriteediks,” ütles Peterson. 

Teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühingute esimehe Elle Pütsepa sõnul tuleb Euroopa tasandil töö- ja palgatingimusi ühtlustada. „Ei saa pidada normaalseks, et tuhanded inimesed kogu Euroopas peavad tsiviliseeritud töötingimuste pärast kodumaad vahetama. Ja kui nad vahetavad, siis nende kvalifikatsioon justkui kaob. Olema peaks aga vastupidi - nende kvalifikatsioon peaks nendega kaasas käima,” rääkis Elle Pütsepp.

Peep Petersoni sõnul on Eesti Ametiühingud Euroopa seadusandluse uuenemise poolt. „Leiame, et seadusandluse uuendamine tõstab Euroopa majanduse konkurentsivõimet, kuid ei tohi samal ajal ohustada töö- ja palgatingimusi. Selles osas on Eesti ametiühingud oma lääne partneritega võrreldes pisut liberaalsemad,” ütles Peterson.

„Paneme kõigile, eriti töötajatele südamele, et kõigil tuleb valima minna, valimata jätta ei tohi. Et pärast poleks põhjust kellelegi halbade otsuste pärast viidata,” rõhutas Peterson. 

Tema sõnul on ametiühingute lühiseisukohad tööturgu silmas pidavalt kõige lähedasemad Sotsiaaldemokraatide, Keskerakonna ja Rohelistega, vähe aga ühist ja isegi vastassuunalisi arvamusi äärmusliberaalidega.
 
„Demokraatia küsimustes on suurim sarnasus IRLi ja sotsidega, kuna seistakse otsuste läbipaistvuse ja suurema kaasamise suunal Euroopa Liidus igal tasandil. Sa asja lubavad ka üksikkandidaadid Silver Meikar ja Indrek Tarand.

Ametiühingute arvates tuleks lisada Euroopa Liidu aluslepingutele Sotsiaalprotokoll, mis seab humaansemad sihid, mille nimel Euroopa Liit üldse pingutab. „Meie toetame föderaalset Euroopat, mis suudab tagada kõigile võrdsed töötingimused,” ütles Peterson.

                                                                                                        Allikas: EAKL pressiteade