Ametiühingud avalikustavad alampalga kokkuleppe projekti

30. august 2018

Eesti Ametiühingute Keskliit avalikustab kaasamise eesmärgil 2019. aasta alampalga läbirääkimiste kokkuleppe projekti ja ootab kuu aja jooksul sellele kommentaare.


Alampalga kokkuleppe projekt lähtub eelmisel aastal Tööandjate Keskliiduga sõlmitud töötasu alammäära arvutamise mudelist ja tänavu suvel peetud läbirääkimistest. Selle järgi peaks


2019. aasta algusest tunnitasu alammäär olema 3,21 eurot tunnis ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 540 eurot. Eelmisel aastal kokku lepitud alampalga arvutuspõhimõte seob alampalga tõusu kahekordse tööviljakuse kasvuga Eesti Panga suvise majandusprognoosi alusel.

 

„Miks paneme projekti kuuks ajaks avalikule arutelule? Lähtume siin kollektiivlepingute laiendamise heast tavast ja rahvusvahelise tööorganisatsiooni soovitustest. Inimestel ja organisatsioonidel väljaspool tööandjate ja ametiühingute keskliite peab olema õigus esitada oma põhjendatud seisukohti,“ ütles Ametihingute Keskliidu esimees Peep Peterson.

 

Kokkuleppe täpse sisuga on võimalik tutvuda Ametiühingute Keskliidu kodulehel http://eakl.ee/kokkulepped/alampalk-2019

 

„Kommentaarid palume saata saata Eesti Ametiühingute Keskliidule ja Eesti Tööandjate Keskliidule aadressidel employers@employers.ee ja eakl@eakl.ee 28. septembriks,“ lausus Peteron. Ametiühingute Keskliidu juhatus arutab alampalga küsimust 25. septembril ning tööandjate volikogu 19. septembril.

 

Alampalga kokkuleppe näol on sisuliselt tegemist laiendatud kollektiivlepinguga kõige kõrgemal tasemel, mis tähendab, et see on täitmiseks kohustuslik kõigile Eesti tööandjatele. Alampalgast väiksemat töötasu ei ole lubatud Eestis täistööajaga töötajale maksta. Hetkel kehtiv alampalk on 500 eurot kuus.

                                                                                                                      Allikas: EAKL