Ametiühingu juht kritiseerib tööandja üleolevat suhtumist töötajatesse ja ei lepi töötajate survestamisega.

18. mai 2015

Täna, 18. mail korraldab Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing piketi eesmärgiga teavitada üldsust, et töötajad on ühtsed oma soovides jõuda mõlemaid osapooli rahuldava kokkuleppeni ja sõlmida kollektiivleping. Pikett toimub täna Viru hotelli ees, algusega kell 9.00 ja seejärel siirdutakse Soome kontserni peakontori juurde.Soome tarbijate ühistule kuuluvas S-rühma Tallinna suurhotellis Viru on kollektiivlepingu läbirääkimised kestnud kuid, seni ei ole jõutud töötajaid rahuldava tulemuseni.

 

„Kuigi töötajate sõnul on ettevõttes tänu ametiühingupoolsele tähelepanu juhtimisele paranenud osade töötajate gruppide tööaja arvestamine ja ületundide maksmine, ei ole töötajad rahul tööandja suhtumisega töötajatesse ja kollektiivlepingu läbirääkimistesse “, ütles Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esinaine Elle Pütsepp ning lisas  „ametiühingu liikmed loodavad läbirääkimiste käigus näha poolte konstruktiivset suhtumist läbirääkimistesse ja kiiremat tulemuste saavutamist“.

 

Ametiühingu juhi sõnul peab tööandja olema lojaalne oma töötajatele ja arvestama nende huvidega äritegevuse korraldamisel ning tööandja ei tohiks veeretada oma majanduslikke riske lihtsalt ja üksnes töötajate kaela.

 

Suhted töötajate ja tööandja vahel on Virus olnud pingelised juba pikka aega ning töötajate väitel valitseb ettevõttes ebaterve, stressi tekitav õhkkond. Tööandja piirab töötajate õigusi ja süüdistab selles ametiühingut, kes nõuab seaduste täitmist.

 

Töötajad on heade suhete nimel teinud palju järelandmisi, see aga ei tähenda, et töötajaid võib pidevalt töösuhetes survestada ja alistada.

 

„Kui kuust-kuusse lahkusid ettevõttest madalapalgalised, kuid oskustega töötajad sh kokad ja teenindajad, siis nüüdseks on lahkumissoovist teatanud ka kõrgemalt tasustatud töötajad“, ütles ETKA esinaine Elle Pütsepp ning lisas „paljud pikaajalise staažiga oskustega töötajad otsivad praeguselgi hetkel uut tööd“.

 

Sokos Hotels kett valiti 2014 aastal erinevate uuringute ja hinnangute alusel kõige hinnatumaks ja usaldusväärsemaks hotelliks Soomes ja töötajate väitel on soomlased uhked oma hotelliketi üle.

 

Töötajad soovivad kontserni eetilistest põhimõtete järgimist ka Viru hotellis:

ME VÄÄRTUSTAME JA AUSTAME TEINETEIST NING LÄHTUME HEAST VALITSEMISTAVAST.Allikas: ETKA pressiteade