Ametiühing võtab fookusesse hotellitöötajate töö ja palga

16. detsember 2014

Kaubandustöötajate ametiühing alustab 16. detsembril koostöös meremeeste ametiühinguga teavituskampaaniat „Väärikas töö, väärikas palk“, millega juhitakse avalikkuse tähelepanu hotellides töötavate koristajate ning toateenijate töötingimustele.


Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu (ETKA) esimehe Elle Pütsepa sõnul on toateenijaid ja koristajad enamasti naised, kes ei ole väga agarad oma õiguste eest seisma. „Selle kampaaniaga julgustamegi inimesi senisest aktiivsemalt oma õiguste eest seisma ning avalikkust märkama ja väärtustama toateenindajate ja koristajate tööd,“ vahendas ETKA Pütsepa sõnu.


Pütsepa hinnangul on suur osa töökohti ajutised ning tööandjad hoiavad sageli kokku töötajate väljaõppe pealt. „Üsna sageli puudub toateenijatel ja koristajatel tehtava töö jaoks vajalik tööandjapoolne väljaõpe ning töö tegemiseks ohutud töö- ja kaitsevahendid. Ka on tulnud ette juhuseid, kus tööandja muudab oma suva järgi töölepinguid ilma töötajat sellest teavitamata, jättes töötajad ilma õigusest saada ületunnitasu. Selline suhtumine tööandjate poolt on lubamatu,“ sõnas Pütsepp.


ETKA koostöös meremeeste ametiühinguga jagavad teisipäeval "Väärikas töö, väärikas palk" kampaaniamaterjali Tallinna reisisadama D-terminali juures. Lisaks sadamale jagatakse infot kampaania kohta ka Tallinna suuremate hotellide läheduses.Allikas: rup.ee