A. Le Coq kaotas mitmes kohtuastmes vaidluse ebaseaduslikult lahti lastud töötajaga

9. detsember 2016

Pikalt kestnud töövaidlus sai ametliku punkti kohtus - A. Le Coq lasi oma töötaja lahti ebaseaduslikult ning pidi tema kasuks välja maksma 8468 eurot. A. Le Coq kinnitas Delfile, et tänaseks on see summa ka tasutud.

Poolteist aastat kestnud töövaidlus Kaspari (nimi muudetud - toim.) ning AS A. Le Coq'i vahel lõpes kohtuotsuses töötaja võiduga.


Nii töövaidluskomisjon, maakohus kui ringkonnakohus otsustasid, et AS A. Le Coq'is komplekteerijana töötanud Kaspari päevapealt lahtilaskmine oli ebaseaduslik. Töötaja kasuks mõisteti välja 8468 eurot, kuhu sisse on arvestatud nii hüvitis ebaseadusliku töölepingu ülesütlemise eest, etteteatamata jätmise tõttu saamata jäänud töö- ja puhkusetasud kui ka Kaspari palgast ebaseaduslikult kinni peetud veatasud.


Riigikohus enam tööandja poolset otsuse edasikaebamist menetlusse ei võtnud.

Eesti ametiühingute keskliidu juristi Nelli Loometsa sõnul oli alguses peale selge, et tööandja on käitunud valesti ning võrreldes tavapärase kohtupraktikaga jõudis see protsess üsna kiiresti lõpplahenduseni.


A. Le Coq nimetas lepingu lõpetamise põhjuseks „usalduse kaotust", mis tunnistati õigustühiseks nii töövaidluskomisjonis, maakohtus kui ringkonnakohtus.


26. jaanuaril 2015 lõpetas AS A. Le Coq päevapealt ja ilma etteteatamiseta töösuhte Kaspariga, kes oli seal 9,5 aastat töötanud komplekteerijana. Lepingu lõpetamise põhjuseks nimetas tööandja "usalduse kaotust", mis osutus õigustühiseks nii töövaidluskomisjonis, maakohtus ja ringkonnakohtus.


Teema algas 2014. aasta novembris, mil tööandja tuli ühel koosolekul välja mõttega tõsta taaskord (juba mitmeid aastaid järjest) komplekteerijate veahinda ehk kui tellimuse komplekteerimisel läheb midagi valesti, siis komplekteerija peab selle ise oma palgast kinni maksma.

Kaspari sõnul oli see komplekteerijatele vastumeelt ning ta hakkas asja uurima.

Omavastutus palgamudelis on ebaseaduslik

„Käisin tööinspektsiooni juristi jutul, et teada saada, kas selline asi on üldse seaduslik. Saingi teada, et ei ole," meenutab Kaspar.


„Tegin selle kohta tööandjale komplekteerijate nimel ka ametliku kirja, millele saime vastuse peale korduvaid e-maile alles 2015. jaanuaris vahetult enne minu töölepingu lõpetamist. Lõpptulemus oli see, et jaanuaris toimunud koosolekul tutvustati meile 1. märtsil 2015 käiku mineva uuendatud palgasüsteemi mudelit. Uue palgasüsteemi järgi oleks suurendatud veatasude hinda ja seega oleks palgast maha arvatud veelgi suuremaid summasid."


Kaspari sõnul ütles A. Le Coq, et uue süsteemiga mittenõustumise korral tehakse seaduse järgi töölepingu lõpetamine.


Seejärel jõudis töötajate ja tööandja vaheline pinge haripunkti.

Mul kästi asjad garderoobist ära tuua ja öeldi, et täna ma tööle enam ei tohi tulla. Olin A. Le Coq'i lojaalne töötaja 9,5 aastat.
Kaspar

„26. jaanuaril, mõned päevad pärast viimast koosolekut, läksin öisesse vahetusse tööle, kus mulle ootamatult anti töölepingu erakorralise ülesütlemise paber. Ma ei olnud seal seisvaga kindlasti nõus ja ei kirjutanud alla. Mul kästi asjad garderoobist ära tuua ja öeldi, et täna ma tööle enam ei tohi tulla. Olin A. Le Coq'i lojaalne töötaja 9,5 aastat. Mul ei olnud ainsatki käskkirja ning keegi polnud mulle kunagi pretensioone esitanud ja niimoodi päevapealt tööleping lõpetada...," on Kaspar senini šokis. „Tol hetkel oli mu noorem poeg kuuekuune ning vanem kaheaastane ja hetkega sissetulek kaotada oli päris hirmus."


A. Le Coq lõpetas lepingu ebaseaduslikult, see on tänaseks selge ja tõestatud. Kaspar ise arvab, et tööleping lõpetati, sest ta oli muutunud tööandjale häirivaks ja segavaks faktoriks.


„Mina püüdsin seista komplekteerijate õiguste eest, eesmärgiga parandada töökorraldust, palgasüsteemi ja juhtida tähelepanu vigadele. Ju aga oli vaja kedagi hoiatuseks, et näidata, mis juhtub kui uutele tingimustele alla ei kirjutata," arutleb Kaspar töölepingu lõpetamise pärispõhjuse üle.


Töölepingu lõpu korral on aega 30 päeva tegutseda

Kaspar kuulub teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühingusse ning kõik ametiühingu liikmed saavad vajadusel pöörduda oma ametiühingusse juristi abi saamiseks, nt töölepingu ülevaatamiseks enne selle sõlmimist, vajadusel ka kohtusse või töövaidluskomisjoni pöördumiseks.

„Kui tööleping on lõpetatud, siis on töötajal aega 30 päeva selle vaidlustamiseks, seega peab suhteliselt kiiresti tegutsema. Jurist peab oskama nõuet esitada ning meie alati seisame töötaja huvide eest. Inimesed ei peagi teadma kõiki juriidilisi nüansse ja selles osas olemegi meie abiks," selgitab Eesti ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets.


Kui inimene ametiühingusse ei kuulu, siis tuleb tal endal leida esindaja (näiteks advokaadibüroost), kes tavaliselt osutab teenust tunnitasu alusel. Ametiühingu liikmed tasuvad liikmemaksu ja üldjuhul ametiühing kannab töövaidluse kulud.


Kasparil on tänini kahju, et teised komplekteerijad allusid A. Le Coq'i survele. Kaspar tunnistab isegi, et tema käitumine on pigem erand kui reegel ja üldiselt ei julge töötajad tööandja ebaõiglase käitumise vastu astuda.

A. Le Coq: jääme kohtu esitatud põhjendustega eriarvamusele

A. Le Coqi administratsioonidirektor Katrin Lember ütles, et tõepoolest lõpetas AS A. Le Coq oma töötajaga 2015. aastal töölepingu. Lember viitab aluseks töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 5.


„Töötaja vaidlustas töölepingu ülesütlemise. Töövaidlust menetleti töövaidluskomisjonis ja maa- ning ringkonnakohtus. AS A. Le Coq aktsepteerib nimetatud organite otsuseid, kuid jääb eriarvamusele kohtu poolt esitatud põhjenduste osas," kommenteeris Lember.


AS A. Le Coq aktsepteerib nimetatud organite otsuseid, kuid jääb eriarvamusele kohtu poolt esitatud põhjenduste osas
Katrin Lember, A. Le Coq'i administratsioonidirektor

„Kuna otsused puudutavad ühe meie endise töötaja käitumist, siis ei pea me õigeks avalikustada asjaolusid, mis sundisid tööandjat töölepingut erakorraliselt üles ütlema. A. Le Coq on töötajale hüvitanud kõik kohtu poolt töötajale väljamõistetud summad ning antud juhtum on meie jaoks lõppenud. Täiendavaid kommentaare ei pea me vajalikuks anda," lisas Lember selgituseks.

                                                                                                                        Allikas: Delfi