45 protsenti Läti töötajatest saab netopalgaks 450 eurot

17. august 2016

Teises kvartalis sai 45,1 protsenti Läti töötajatest põhitöökohast netopalgaks kuni 450 eurot kuus, teatas statistikaamet.


30,1 protsenti töötajatest sai netopalka, mis jäi vahemikku 450-700 eurot, 17,3 protsenti sai palka vahemikus 700-1400 eurot ja 2,5 protsenti sai üle 1400 euro.
                                                                                                                         Allikas: BNS