39 protsenti tööandjatest plaanib töötajaid juurde palgata

15. oktoober 2015

CV-Online'i iga-aastasest Eesti tööturu-uuringust selgus, et 39 protsenti tööandjatest planeerib järgneval kuuel kuul töötajaid värvata, aasta tagasi oli see näitaja samal tasemel."Valdavalt valitseb tööandjate seas optimistlik suhtumine tulevikuarengutesse – seda ilmestab 60 protsendi tööandjate kavatsus palgata uusi töötajaid tulenevalt mahtude või organisatsiooni kasvamisest," kommenteeris CV-Online'i turundusjuht Heikko Gross.


Teiste peamiste värbamise põhjusena tõi 37 protsenti vastanutest välja eelmise töötaja lahkumise ja 19 protsenti organisatsiooni restruktureerimise.


Planeeritavad värbamismahud on jäänud eelmise aastaga võrreldes praktiliselt samale tasemele. Ligi pooled tööandjatest kavatsevad värvata 1-2 töötajat, kuid suuremad, üle 200 töötajaga ettevõtted, planeerivad kõige sagedamini palgata 10-30 töötajat või üle 30 töötaja.


CV-Online'i Eesti tööturu-uuringule vastas üle 1700 erinevas suuruses ettevõtte esindaja üle Eesti.                                                                                                               

                                                                                                            Allikas: CV -Online