Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing on loodud 4.aprillil 1990 ja on Eesti Kaubanduse ja Tarbijate Kooperatsiooni Töötajate Ametiühingute Liidu õigusjärglane. Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing koondab teenidussektoris töötavaid töötajaid ja nende ühendusi või kutset õppivaid õppijaid.

Ametiühingu eesmärgiks on oma liikmete ühendamine, esindamine, toetamine töösuhetes tööandja või nende ühendustega ning töötajate majanduslike ja sotsiaalsete huvide kaitse. Ametiühing aitab ühiselt seista oma õiguste eest.

Liitu meiega, koos on kasulikum!